д.м. офталмолог

доц. Д-р Марин атанасов

Доц. Атанасов е завършил Английската езикова гимназия в Пловдив през 1987 г. и медицина през 1995 в Медицински Университет – Пловдив.

През 1999 г защитава дисертация на тема „Съвременни методи в диагностиката на първичната откритоъгълна глаукома” и получава образователната и научна степен „Доктор”. От 2000 г. е със специалност по офталмология.

От 1999 г е последователно асистент, старши асистент и главен асистент към Катедрата по очни болести към Медицински университет – Пловдив и старши ординатор към Очна клиника на Университетската болница „Св. Георги”.

През 2010 г. е избран за доцент към Катедрата по очни болести към Медицински университет – Пловдив. От 2010 г. е и хирург-консултант към Медицински център 1 – Пловдив. От 2000 има индивидуална амбулатория за частна практика.

Доц. Атанасов е специализирал в Western Eye Hospital - Лондон и Mahatme Eye Hospital – Нагпур, Индия.

инт. сертификати

  • 1996 и 2000 г. – Сертификати от Международния съвет по офталмология (ICO) за покрито ниво по специалността
  • 2009 – випускник на Програмата за лидерско развитие на Европейското офталмолагично общество (SOE).

професионални интереси

  • Съвременна диагностика и лечение на глаукомите
  • Съмременно хирургично лечение на катарактата
  • Корекция на зрението с контактни лещи
  • Изобразяващи методики и лазери в офталмологията

лекции

Лекционни курсове в Медицински университет -Пловдив

  • Англоезично обучение на студенти по медицина
  • Лекционен курс по офталмология за медицински сестри и акушерки