Контакт

Очен  център "Евдокия"
ул. "Сан Стефано" 91 
Пловдив 4000 
България
Тел: (+359) 032 / 625291
Email: info@dratanassov.com

Работно време: вторник, сряда, четвъртък:
15.00 - 18.00ч.